Kreativne Zora i Lisa, ples na svili i glazba :-)

Ples na svili je sve popularniji među mladima kao kombinacija plesa i gimnastičkih elemenata koja se izvodi na dvije okomito postavljene trake materijala. Ples na svili koristi dvije tkanine iste

Podjeli