Zaro – digitalni učenički školski list OŠ Monte Zaro Pula

br. 26/2020. | ISSN: 2623-8241

Izdavač:

OŠ Monte Zaro Pula
Boškovićev uspon 24, 52100 Pula
Tel. 052 211490; Fax: 052 217 042
Mail: ured@os-mzaro-pu.skole.hr

 

Adresa uredništva:

Boškovićev uspon 24, 52100 Pula
Odgovorni urednik:
prof. ped. Branka Sironić, ravnateljica

 

Za izdavača:

Branka Sironić, prof.

 

Glavna i odgovorna urednica:

Odgovorna urednica: Dragica Pršo, prof. i dipl. bibl.

Glavna urednica: Emina Hadžić, 7.a

 

Profesori mentori:

Paola Živolić Zec

 

Likovna urednica:

Rosana Zupičić – Smoković

Uredništvo:

Ana Maria Čajić 
Paola Sabljak
Lara Sabljak
Angelina Radin
Edisa Beslimi
Leonora Poljanec
Laura Žvan
Dora Pršo
Lisa Pliško
Zora Cvijanović
Tina Rakovac Ključo
Jana Rakovac Ključo
Emina Hadžić
Aileen Dorić