Zaro – digitalni učenički školski list OŠ Monte Zaro Pula

br. 24/2018. | ISSN: 2623-8241

Izdavač:

OŠ Monte Zaro Pula
Boškovićev uspon 24, 52100 Pula
Tel. 052 211490; Fax: 052 217 042
Mail: ured@os-mzaro-pu.skole.hr

 

Adresa uredništva:

Boškovićev uspon 24, 52100 Pula
Odgovorni urednik:
prof. ped. Branka Sironić, ravnateljica

 

Za izdavača:

Branka Sironić, prof.

 

Glavna i odgovorna urednica:

Dragica Pršo, prof. i dipl. bibl.

 

Profesori mentori:

Paola Živolić-Zec,
Karmen Ladavac Crepaldi,
Valentina Miletović-Anić

Uredništvo:

Lara Sabljak,
Paola Sabljak,
Jana Rakovac Ključo,
Tina Rakovac Ključo,
Selmira Gušani,
Lisa Pliško,
Ana Maria Čajić,
Dora Pršo,
Emina Hadžić,
Petra Nađ,
David Matijević,
Inra Čovran,
Antonio Čadžić,
Anja Brščić,
Anja Storeli
Matej Uka,
Nika Išić,
Irma Ibrahimović,
Avina Hodža,
Beata Grabrić,
Luka Kopić